AKZ40S9561A
所属分类: 烤箱
颜       色: 不锈钢
功能卖点
4D均衡热风对流第6感烤箱功能易清洁腔体精致铝合金拉丝把手LCD电子式程序显示3重隔热玻璃门智能童锁智能触控LED显示屏